PDF_中年轉機_單行歌譜_E Key_CAL-276_2PPDF_中年轉機_單行歌譜_E Key_CAL-276_2P
$13
  

Instant Download
File Size 136.45 kB

PDF_中年轉機_單行歌譜_E Key_CAL-276_2P

[Name]

中年轉機

 

[A]

返工已去到冇乜感情,

成就有,卻面對半天吊!

話轉工,心裡知,冇乜彎轉。

做老頂,又算點?心裡總覺冇分寸。

 

[B]

早知道髮線每天升移。

人哋有,我問我有乜打算?

未會想,數兩數,不驚覺已到中年,

同Good fit 講再見!


 

[*]

應當記念造你的主,

只因祂愛從來不改變!

從沒有高不可攀,總不介意你失敗,

清楚你內心的債。

應當記念造你的主,

即可找到智慧的方向,然後你心輕省,

得到祂引路,心裡有勝數!


 

[C]

請聽我細訴肺腑之言:

神導引我面對每天轉變;

浪會滔,恩更高,享福歲歲到終年,

和憂心講再見!


 

[Info]

作曲:西伯

作詞:西伯

編號:CAL-276

唱片:西伯作品5

歌集:西伯作品5

 

[Copy License]

本PDF下載版歌譜費用已授權 閣下複印5份歌譜

購買複印授權書:如要額外複印,可申請共享詩歌之第3類版權授權書 (每頁計)

https://license.sharehymns.hk

 

[Download]

https://shoptly.com/i/bvkj